Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.dragonflychair.com

 • 1

Informacje podstawowe

 1. Sklep Internetowy https://www.dragonflychair.com (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia dokonywanie zakupów przez Internetowej, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:
 3. Innovatronica Sp. z o. o.,

  Prowansji 10F, 05-509 Józefosław
  NIP 123-147-22-60, REGON 386609302
  (w dalszej części Regulaminu określanego jako „Sprzedawca”)

 4. Towary dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.
 5. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w opisie przedmiotu.
 6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.
 7. Przedmioty sprzedawane w ramach promocji mogą być egzemplarzami powystawowymi oraz po zwrocie.
 8. Przez określenie „konsument” rozumie się osobę fizyczną, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bez bezpośredniego związku z wykonywaną działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 9. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:
 1. poczty tradycyjnej
 2. poczty e-mail: sklep@dragonflychair.com
 3. pod nr tel.: +48 607-957-882
 • 2

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. nie zakłócania jego funkcjonowania,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet. 
 • 3

Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:
  1. wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;
  2. przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;
  3. wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika lub jako gość;
  4. wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych 
   i teleadresowych;
  5. wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;
  6. potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;
  7. wybór metody płatności;
 3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.
 4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail 
  o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą. 
  W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą.
 5. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 
 • 4

Rabaty

 1. Z rabatów w Sklepie mogą korzystać wszyscy Klienci sklepu.
 2. Jeśli posiadają Państwo kod rabatowy należy wpisać go na stronie podsumowania zakupów w polu "Użyj kuponu rabatowego"
 3. Po wpisaniu kodu rabatowego ceny produktów lub usług automatycznie pomniejszane są o przysługujący rabat.  
 • 5

Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:

  - standardowego przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy (numer konta znajduje się w zakładce Płatności,
  - szybkich przelewów: Przelewy24, PayU lub inne dostępne na stronie sklepu.
 2. Płatności przelewem należy dokonać w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nieopłacenie zamówienia w terminie skutkować będzie jego anulowaniem.

  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068,

 oraz

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495.

 • 6

Dostawa i odbiór

 1. Zamówione przedmioty są wysyłane w terminie wskazanym w opisie produktu licząc od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę
 2. Koszt oraz sposób wysyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.
 3. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na stronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.
 4. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.
 5. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.
 6. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączana jest bądź wysyłana w formie papierowej lub elektronicznej faktura VAT. 
 • 7

Reklamacje

1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać 
z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.

3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

  1. jego naprawy albo wymiany na nowy;
  2. obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
  3. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

- na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę. 

 • 8

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu, które stanowi zał. nr 1 do Regulaminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi zał. nr 2 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.
 3. Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów w formie papierowej. 
 • 9

Wykorzystanie danych osobowych

 1. Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,
 2. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.
 3. W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.
 4. Inne kwestie dotyczące wykorzystania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatnościAkceptacja niniejszego regulaminu wiąże się także akceptacją Polityki Prywatności. 
 • 10

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych albo miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania 
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 3. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. 
 • 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy albo Sąd Okręgowy w Warszawie, w zależności od przedmiotu sporu i zgodnie z przepisami o właściwości rzeczowej oraz funkcjonalnej.

 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl