Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.dragonflychair.com

§ 1

Słowniczek

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) uwzględniająca koszty dostawy Towaru na terenie Polski.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Użytkownikowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy (o ile taka forma dostarczenia Towaru jest możliwa u Sprzedawcy) lub odbiór w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy, który oferuje odbiór w salonie.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostaw Towarów – firmę kurierską, operatora skrzynek pocztowych (paczkomat).

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto - część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy.

Operator płatnościPayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495.

Polityka cookies polityka dotycząca danych informatycznych, w szczególności niewielkich plików tekstowych, zapisywanych i przechowywanych na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą zgodnie z ustawą

Regulamin - niniejszy regulamin.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Użytkownika, dokonana samodzielnie przez Użytkownika, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.dragonflychair.com oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.

Sklep Internetowy – sklep internetowy znajdujący się od adresem: www.dragonflychair.com umożliwiający dokonywanie zakupów online, na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

Sprzedawca - Innovatronica Sp. z o. o., ul. Prowansji 10F, 05-509 Józefosław
NIP 123-147-22-60, REGON 386609302.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

Usługi – świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne oraz usługi dodatkowe w zakresie umowy sprzedaży.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 880).

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu.

Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy https://www.dragonflychair.com (w dalszej części Regulaminu określany w skrócie jako „Sklep”) umożliwia dokonywanie zakupów poprzez Internet na zasadach przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

 2. Sklep stanowi własność i jest prowadzony przez:

Innovatronica Sp. z o. o.,

ul. Prowansji 10F, 05-509 Józefosław

NIP 123-147-22-60, REGON 386609302

 1. Towary dostępne w sprzedaży są prezentowane i opisane na stronach Sklepu. Podane ceny przedmiotów są cenami łącznymi brutto, a opłaty za dostawę, zgodnie z wybraną opcją, są podawane osobno, chyba że z uwagi na wartość zamówienia poniesienie kosztu dostawy zapewnia Sprzedawca.

 2. Przedmioty, które znajdują się aktualnie na stanie, są oznaczone jako dostępne i możliwe do zamówienia na zasadach ustalonych w opisie przedmiotu.

 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia zakupionych przedmiotów w stanie bez wad.

 4. Oferowane Państwu przedmioty są nowe oraz oryginalnie zapakowane.

 5. Przedmioty sprzedawane w ramach promocji mogą być egzemplarzami powystawowymi oraz po zwrocie.

 6. Kontakt ze Sklepem i Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej, nasz adres: Innovatronica Sp. z o. o., ul. Prowansji 10F, 05-509 Józefosław,

- poczty e-mail: sklep@dragonflychair.com,

- pod nr tel.: +48 607-957-882.

§3

Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Korzystając ze Sklepu jesteście Państwo zobowiązani do: 

  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  - niezakłócania jego funkcjonowania,

  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

  - korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 2. Każdy potencjalny Użytkownik/Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez Sklep bez rejestracji w systemie - na tym etapie nie są pobierane żadne dane osobowe. Jeśli Klient zdecyduje się na zakup w Sklepie, może wybrać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie mógł w przyszłości obserwować swoje zamówienia oraz przejrzeć historię swoich wcześniejszych zakupów. W tym celu Klient zostanie poproszony o podanie niezbędnych w tym procesie danych tj. loginu oraz adresu e-mail, który będzie wykorzystywany przy opcji logowania.
 3. Klient może dokonać zamówienia bez konieczności zakładania konta.
 4. Klient posiadający konto w naszym sklepie w każdej chwili ma możliwość zmiany hasła, aktualizacji bądź weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do systemu Sklepu na swoim koncie użytkownika. Po kliknięciu w opcje "zmień swoje dane" - istnieje możliwość ich zmiany. Nie można samodzielnie zmienić danych użytych do aktualnie realizowanej transakcji zakupu, ponieważ są one częścią rachunku lub faktury.
 5. Jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji marketingowych (Newslettera) i podał swój adres e-mail, to te informacje będą dostarczane tym sposobem (w związku z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204). W każdej chwili Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie tych informacji.

§4

Ochrona praw autorskich

 1. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.), za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w serwisie w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.z 2016, poz. 880) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 2. Oznaczenie www.dragonflychair.com oraz inne znaki towarowe używane na stronie są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 776) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm..

§5

Zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie trzeba posiadać konto e-mail oraz włączyć w przeglądarce funkcję akceptowania plików cookies (funkcjonalnych) oraz wyskakujących okien. Polityka cookies dostępna jest w osobnej zakładce.

 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie następujących czynności:

- wybór interesujących Państwa przedmiotów i ich dodanie do koszyka;

- przejście na stronę zamówienia, oznaczoną w menu ikoną koszyka, gdzie widoczne jest podsumowanie wybranych przedmiotów i ich ceny;

- wybór opcji zakupów poprzez rejestrację własnego konta użytkownika lub jako gość;

- wypełnienie formularza poprzez podanie niezbędnych danych osobowych

i teleadresowych;

- wybór formy dostawy zamówionych przedmiotów;

- potwierdzenie zapoznania się z treścią i akceptacji niniejszego Regulaminu;

- wybór metody płatności;

3. W przypadku nieprawidłowego podania danych w zamówieniu Sklep skontaktuję się z Państwem za pośrednictwem poczty e-mail albo telefonicznie w celu ich poprawienia, o ile nawiązanie kontaktu będzie możliwe.

4. Sklep poinformuje Państwa poprzez komunikat na stronie oraz wysłanie wiadomości e-mail o pozytywnej weryfikacji podanych danych i potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 1. Z chwilą wysłania tej wiadomości dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Państwem a Sprzedawcą.

6. W wiadomości zostaną podane dane niezbędne do dokonania płatności, zgodnie z wybraną metodą.

7. W przypadku płatności przelewem w systemie Przelewy24 zostaniecie Państwo przekierowani na właściwą stronę internetową w celu jej dokonania bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

§6

Rabaty

 1. Z rabatów w Sklepie mogą korzystać wszyscy Klienci sklepu.

 2. Jeśli posiadają Państwo kod rabatowy należy wpisać go na stronie podsumowania zakupów w polu "Użyj kuponu rabatowego"

 3. Po wpisaniu kodu rabatowego ceny produktów lub usług automatycznie pomniejszane są o przysługujący rabat.

§7

Płatności

 1. Aby zapłacić za zamówione przedmioty można skorzystać z następujących metod płatności:

- standardowego przelewu bankowego na rachunek Sprzedawcy (numer konta znajduje się w zakładce Płatności,

- szybkich przelewów: Przelewy24, PayU lub inne dostępne na stronie sklepu.

2. Płatności przelewem należy dokonać w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Nieopłacenie zamówienia w terminie skutkować będzie jego anulowaniem.

3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068 oraz PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495.

§8

Dostawa i odbiór

 1. Zamówione przedmioty są wysyłane w terminie wskazanym w opisie produktu licząc od dnia otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę

 2. Koszt oraz sposób wysyłki jest każdorazowo podawany przez złożeniem zamówienia i nie zawiera żadnych opłat dodatkowych.

 3. Sprzedawca informuje na stronach Sklepu o kwocie zakupów, której przekroczenie jest nagradzane darmową dostawą. W takim przypadku jej koszt w całości ponosi Sprzedawca, o czym jesteście Państwo informowani na stronie zamówienia po kliknięciu w ikonę koszyka w menu strony.

 4. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument i ma on zostać przesłany przez Sprzedawcę, to niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty albo uszkodzenia przechodzi na Państwa dopiero z chwilą jej wydania. Jednakże w sytuacji, gdy zażyczycie sobie Państwo skorzystać z usług innego przewoźnika, niż oferuje to sprzedawca, przez wydanie przedmiotu rozumie się już jego powierzenie temu przewoźnikowi.

 5. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument wraz z nim Sprzedawca doręczy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na odległość w formie papierowej. Treści potwierdzenia stanowi informacja o przyjęciu zamówienia oraz tekst niniejszego Regulaminu.

 6. Do zakupionych przedmiotów każdorazowo załączana jest zgodnie z wyborem klienta faktura VAT w formie papierowej lub elektronicznej.

§9

Reklamacje

1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać

z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

2. Reklamacje proszę składać drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i żądaniami wobec Sprzedawcy.

3. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

a) jego naprawy albo wymiany na nowy;

b) obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);

c) odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

- zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt ponosi Sprzedawca, który może Państwa poprosić o okazanie potwierdzenia zapłaty za przesyłkę.

§10

Odstąpienie od umowy

 1. Jeżeli dany przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie i na warunkach zgodnych z ustawą z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, opisanych w niniejszym pouczeniu, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możecie Państwo złożyć przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.

 3. Zarówno pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, jak i formularz odstąpienia od umowy, otrzymacie Państwo z chwilą dostarczenia zamówionych przedmiotów w formie papierowej.

§11

Wykorzystanie danych osobowych

Dokonując zakupów w Sklepie zgadzacie się Państwo, że dane wymagane w formularzu założenia konta użytkownika albo w formularzu zamówienia będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu ewidencji sprzedaży, realizacji zamówień oraz zbierania opinii na temat produktów. Państwa dane mogę być również przekazywane podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu dostawy zakupionych przedmiotów,

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach w ofercie Sklepu oraz na otrzymywanie ofert od partnerów Sklepu, informacje takie będą przekazywane na podany przez Państwa adres w formie wiadomości e-mail. Udzielona zgoda może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta.

W każdym czasie macie Państwo prawo do wglądu, poprawienia, zaktualizowania lub skasowania swoich danych korzystając z opcji dostępnych na koncie użytkownika lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

Inne kwestie dotyczące wykorzystania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności. Akceptacja niniejszego regulaminu wiąże się także akceptacją Polityki Prywatności.

§12

Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych prodedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:

  1. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,

  2. wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,

  3. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

 3. Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom. Jako konsumenci posiadacie Państwo m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

- zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

§13

Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827 z póź. zm.).

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2021 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie Serwisu na co najmniej siedem dni przed wejściem zmian w życie. Zmiana Regulaminu może być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z usług (w szczególności zmiana zakresu usług lub wprowadzenie nowych) lub z Serwisu, zmianą sposobów składania zamówień, rezerwacji, płatności, dostaw, reklamacji (w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu). Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu, wysokości kapitału zakładowego i innych danych dotyczących Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl