Swoboda wyboru
finansowanie w pełni online

Decyzja nawet w 15 minut

Sprawdź szczegóły

Reklamacje

Reklamacje

1. Jeżeli według Państwa nabyty przedmiot jest wadliwy możecie Państwo skorzystać 
z uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z treścią aktualnie obowiązujących przepisów polskiego prawa.

2. Jeżeli wadliwy przedmiot nabyliście Państwo jako konsument, istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy:

  1. jego naprawy albo wymiany na nowy;
  2. obniżenia ceny (w proporcji odpowiedniej do utraty wartości);
  3. odstąpienia od umowy (o ile wada jest istotna).

           - na zasadach ustalonych aktualnie obwiązującymi przepisami polskiego Kodeksu cywilnego

4. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji otrzymacie Państwo niezwłocznie. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji jako konsumenta w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem wyrażonego żądania za uzasadnione.

5. Naprawy oraz wymiany będą dokonywane niezwłocznie, tak aby nie spowodować po Państwa stronie nadmiernych niedogodności.

6. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, jej koszt (według średniej wyceny rynkowej) ponosi Sprzedawca.

Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl